WIADOMOŚCI - Rejsat

Mamy już 24 lata
STOWARZYSZENIE ODBIORCÓW
SATELITARNEJ TELEWIZJI KABLOWEJ

TELEWIZJA, INTERNET, TELEFON
Przejdź do treści

Menu główne:

WIADOMOŚCI


Zawiadomienie
Zarząd Stowarzyszenia Odbiorców Satelitarnej Telewizji Kablowej „REJ - SAT” w Łodzi zawiadamia ,
że zgodnie z § 18   ust.3    Statutu Stowarzyszenia zwołuje Walne  Zebranie członków Stowarzyszenia ,
które odbędzie się w dniu  25 czerwca 2018 roku o godzinie 17-tej (pierwszy termin) 1730 (drugi termin)
w świetlicy Spółdzielni przy ul. Żubardzkiej 24.

Proponowany porządek obrad.
      1.      Otwarcie obrad i wybór Prezydium Zebrania

      2.      Przyjęcie porządku obrad
      3.      Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i Wniosków
      4.      Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2017 rok
      5.      Sprawozdanie finansowe za 2017 rok.
      6.      Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2017 rok
      7.      Dyskusja i składanie wniosków
      8.      Przyjęcie uchwał w sprawach:

          - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2017 rok.
          - zatwierdzenia sprawozdania finansowego  za 2017 rok.
          - przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2017 rok.
          - udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za 2017
     
     9.       Sprawozdanie Komisji Mandatowo Skrutacyjna
     10.     Sprawozdanie Komisji Wniosków
     11.     Zamknięcie obrad.

-materiały na  Walne Zebranie członków wyłożone są w siedzibie Stowarzyszenia
- zgodnie z regulaminem obrad § 4 p.4  – wnioski do porządku obrad można składać
W terminie 7 dni  przed rozpoczęciem obrad w siedzibie Zarządu.
     
                                                                       Zarząd towarzyszenia

Informacja dla abonentów

W zgodzie z podjętą uchwałą na Walnym Zebraniu w dn. 27.06.2016 r.
ulega zmianie stawka opłat abonamentowych z 30 na 32 zł za m-c.
Podwyżka obowiązuje od 1-01-2017 roku.
Podwyżka związana jest z koniecznością dostosowania stacji czołowej do odbioru
sygnału kanałów cyfrowych, oraz wzrostu ilości odbieranych programów.


INFORMACJA

dla opłacających abonament przelewem
W rubryce "tytułem" wpisujemy : za co płacimy, za jaki okres i numer abonenta,
tj. numer bloku i numer mieszkania (00-000)


Powyższy blankiet jest tylko wzorem

Bez tego numeru nie można ustalić za jaki lokal opłacany jest abonament.
JEDNO GNIAZDO - CZTERY MEDIA


Jeżeli posiadają Państwo gniazdo Telewizji Kablowej "Rej-Sat",
to mogą Państwo uzyskać dotęp do: internetu, telewizji cyfrowej i telefonu.
Bez nowych kabli, dodatkowych gniazd.
Czas podłączenia zamyka się w przedziale kilkudziesięciu minut.
Wszelkie informacje uzyskają Państwo w biurze "Rej-Sat"-u:
- poniedziałek godz. 16.00 - 19.00
- środa godz. 10.00 - 13.00
Serdecznie zapraszamy !
Rej - Sat (2012-2018) Wszelkie prawa zastrzeżone (c)
Projekt i wykonanie:
Materiały prezentowane na stronie nie są ofertą handlową
Ostatnia modyfikacja:08-06-2018

Liczba odwiedzinmonitoring pozycji

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego